ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ου-κατεύθυνση Δ: τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ου-κατεύθυνση Α : κίνηση & αρχιτεκτονική

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ου: ΠΡΟΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 (2009)

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


Κάθε ομάδα επέλεξε ένα υλοποιημένο παράδειγμα απο την παρακάτω λίστα .

[Το οποίο ανέλυσε μέσα σε 2 εβδομάδες και παρουσίασε στο εργαστήριο, σε αρχείο powerpoint ]


Την ημέρα της παρουσίασης παραδόθηκε σε CD το υλικό που συλλέχθηκε, το οποίο και αναρτάται σήμερα.


Οι ενότητες που εστίασαν οι σπουδαστές είναι:


Α. Το πεδίο έρευνας του παραδείγματος, τους στόχους ή λειτουργία του installation

Β. Ο τρόπος ψηφιακής μοντελοποίησης (εντολές RHINO)

Γ. Ο τρόπος RP κατασκευής (σχέδια: κατόψεις, όψεις, τομές, διαγράμματα / γραφήματα και φωτογραφίες)

Δ. Τα υλικά


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 • the element (Marcelo Spina) www.p-a-t-t-e-r-n-s.net

Το Element αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς της ομάδας PATTERNS του Marcelo Spina. Σχεδιάστηκε για ένα διαγωνισμό του SCI-Arc το 2003 και αφορούσε σε ένα χώρο 30 m² που επρόκειτο να φιλοξενεί βιβλιοθήκη και καφετέρια-καθιστικό. Η βασική μονάδα της συνολικής σύνθεσης, είναι ένα πρότυπο στοιχείo για ένα χώρο ο οποίος θα σχεδιαζόταν ολοκληρος με την ίδια λογική. Πρόκειται για μια ρευστή μορφή, ένα αντικείμενο – επιφάνεια που μοιάζει να έχει επεξεργαστεί με γλυπτικό τρόπο προκειμένου να επιτύχει τη μετάβαση από τα ράφια της βιβλιοθήκης σε καθίσματα και πάγκους. Στη μεταβατική ζώνη υπάρχουν εσοχές που λειτουργούν ως αποθηκευτικοί χώροι. Κατασκευαστικά Η εγκατάσταση αποτελείται από σκελετό MDF ενσωματωμένο σε κάνναβο, που επιστρώνεται από πανέλα άσπρου ABS πλαστικού. Τα πρόσθετα καθίσματα-τραπέζια είναι κατασκευασμένα από αυτοφερόμενο fiber glass.


 • sci-arc installation: fall 2007 1A (Andy Ku, Marcos Sanchez and Jenny Wu)

Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του σχεδιαστικού μαθήματος του πρώτου εξαμήνου στη σχολή Sci- Arc της Νότιας Καλιφόρνιας. Το θέμα του φθινοπώρου του 2007 είχε σχέση με τo Laminar Flow (Στρωτή ή Παράλληλη Ροή ρευστών ή αερίων). Το αρχικό μοντέλο σχεδιάστηκε χωρίς κάποια κλίμακα και χωρίς αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, και στη συνέχεια μορφοποιήθηκε κατάλληλα για να εγκατασταθεί στην είσοδο της σχολής. Με το λογισμικό Rhino έγινε ο σχεδιασμός των προφίλ ώστε αυτά να κατασκευαστούν με τη βοήθεια μηχανημάτων CNC. Γενικά η κατασκευή είναι πολύ περισσότερο γλυπτική σε σχέση με το Element και τα μόνα στοιχεία που έλαβαν υπόψη τους για την κατασκευή της εγκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο ήταν ο φωτισμός, τα κατασκευαστικά στοιχεία του και τα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού.

Η ανάλυση των δύο αυτών παραδειγμάτων και η μελέτη των τρόπων κατασκευής μας έδωσε τις βάσεις για να διαμορφώσουμε την δική μας πρόταση.το πλήρες υλικό είναι στην διάθεση των σπουδαστών του ΕΜΠ,
απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του εργαστηρίου για περισσότερα
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ου (2009-10)«Οι πολιτισμικές αλλαγές που βασίζονται στην γρήγορη εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών, εξελίσσονται συνεχώς και επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητές μας, στο επίπεδο της έρευνας, στο ελεύθερο επάγγελμα αλλά κυρίως στην καθημερινή μας ζωή. Ο ψηφιακός «πολιτισμός» επηρεάζει την αντίληψη που έχουμε για το κτισμένο περιβάλλον ως κάτοικοι και δημιουργοί του και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πλάθουμε και παράγουμε χώρο.»

(απο την εισαγωγή για το 1ο διεθνές συνέδριο σχετικά με την « Κριτική πάνω στον Ψηφιακό σχεδιασμό» (Critical Digital),Harvard 2008


Στον επαγγελματικό κλάδο, τα λογισμικά προγράμματα ψηφιακής μοντελοποίησης τείνουν να χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την απεικόνιση κτηρίων που ήδη έχουμε σχεδιάσει. Στο πλαίσιο της έρευνας ωστόσο, εντός και εκτός ακαδημίας, τα σχετικά λογισμικά που διατίθενται στην αγορά, μπορούν και θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται με έναν περισσότερο δημιουργικό-παραγωγικό τρόπο.(generative design).


Στα προηγούμενα έτη, το μάθημα εστίαζε στην κίνηση μέσα στον ψηφιακό χώρο και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον χώρο αυτό, μέσα απο δυναμικές ψηφιακές απεικονίσεις, όπως το animation. Η διαδικασία διαμόρφωσης της ψηφιακής δυναμικής απεικόνισης (animation) αλλά και το τελικό video αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για να την έρευνα, τον έλεγχο, την πληρέστερη ενημέρωση, και επίλυση ζητημάτων κατά τη συνθετική διαδικασία γιατί προσφέρουν μια συνεχή (ροϊκή) αντίληψη που προσεγγίζει τη “φυσική” ανθρώπινη αντίληψη τόσο στο εσωτερικό του χώρου όσο και απ’ έξω..


Φέτος, το εργαστηριακό μάθημα διευρύνει την έρευνά του σχετικά με τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων στην διαμόρφωση της συνθετικής διαδικασίας και το στοιχείο της κίνησης ενσωματώνεται στο σενάριο της άσκησης.


Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια να καταλάβει κανείς, πού μπορεί να οδηγήσει η προσέγγιση αυτή, και πώς ενδεχομένως μετασχηματίζει τη φύση της ίδιας της αρχιτεκτονικής. Έχουμε μόλις αρχίσει να ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα ο αιώνας τον οποίο διανύουμε, αναδεικνύει πολύ ανάμικτες θεωρήσεις για την σχέση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας. Απαιτείται πλεόν μια λεπτομερής εξέταση της «καινοτομίας».


Για τη μικρής κλίμακας προωθημένη ψηφιακή σύνθεση με την οποία θα ασχοληθούμε (advanced digital design) θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Rhino.


Ανά ομάδες των 3-4 ατόμων θα πρέπει να συνθέσετε ψηφιακά, ένα πολυλειτουργικό στοιχείο που το αντιλαμβάνεται κανείς σαν ένα ενιαίο σύνολο και όχι σαν επιμέρους αντικείμενα. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί μια σειρά απο απαιτήσεις:

1. Λειτουργικά δεδομένα(όπως εσοχές και ράφια για την τοποθέτηση κάποιων αντικειμένων και στοιχείων φωτισμού, ανοίγματα θέασης ή οπές εξαερισμού και ένα κάθισμα για 1-2 άτομα ),

2. Ευστάθεια και αντοχή που θα προκύψουν απο το υλικό που θα επιλέξετε να κατασκευαστεί

3. Αισθητικές και αντιληπτικές παράμετροι που θα ορίσετε εσείς

Το στοιχείο θα πρέπει να έχει όλα ή μέρος των κατωτέρω:


 • Διαπερατότητα (με την μορφή οπών) επιφάνειας
 • Εσοχές για αντικείμενα (με οποιοδήποτε βάθος )
 • Ράφια που να μπορούν να δεχτούν μια ποικιλία αντικειμένων
 • Σχισμές ή οπές
 • Ένα κάθισμα .
 • Οποιοδήποτε μορφολογικό στοιχείο / μοτίβο / pattern που καλύπτει όλο ή μέρος του τοίχου


Αν αφορά για παράδειγμα έναν τοίχο πλήρωσης, μπορεί να φέρει στο πάχος του κανάλια και δίκτυα για ύδρευση, ηλ.ρεύμα και αερισμό. Στην περίπτωση ενός στοιχείου υπαίθριου χώρου μπορεί να περιλαμβάνει ένα κάθισμα, φωτισμό, ή και μια μικρή βρύση πόσιμου νερού.

Στο σενάριό σας θα πρέπει να προτείνει τον ευρύτερο χώρο που βρίσκεται το στοιχείο. (Εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, κατοικία, γραφείο κτλ ή δημόσιο χώρο, πλατεια κτλ)

Έτσι, μπορείτε να εμπλουτίσετε το πρόγραμμα που θα περιέχει, πχ να θεωρήσετε οτι κάποιες απο τις οπές είναι για φωτισμό, ή να προσθέσετε στοιχεία, όπως παροχή πόσιμου νερού.


Το στοιχείο θα συνοδεύει κάποια κίνηση ή στάση:

Θα είναι κατά μήκος ενός διαδρόμου ή μονοπατιού ? (πχ σε κατοικία, γραφεία, αεροδρόμιο ή υπαίθριο χώρο?)


Για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους στη σχέση μεταξύ ψηφιακού σχεδιασμού και υλικής επίλυσης, οι φοιτητικές ομάδες θα πρέπει στην συνέχεια να κατασκευάσουν σε κλίμακα 1:1 τμήμα του στοιχείου τους. Αυτό θα γίνει με την παραγωγή πρωτοτύπων (RP:rapid prototype manufacturing), και την χρήση των CNC (Computer Numeric Controlled) μηχανημάτων στο εργαστήριο προπλασμάτων.


Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουμε να ερευνήσουμε έννοιες όπως:


 • ο «συνολικός» σχεδιασμός ενός compact στοιχείου με κάποιες λειτουργικές απαιτήσεις
 • προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες παραγωγής ( η διαδικασία απαιτεί κατάτμηση του ψηφιακού μοντέλου σε μικρότερες επιφάνειες για να μπορεί να κατασκευαστεί, μεταφερθεί και τοποθετηθεί)
 • ·η διαπερατότητα / διαφάνεια
 • ·η υλικότητα του τελικού προϊόντος- οι διαφορετικές μέθοδοι RP (rapid prototyping) αφορούν και διαφορετικά υλικά
 • ·η κατασκευαστική επίλυση
 • ·άλλα μη προβλέψιμα στοιχεία

Εξίσου σημαντικό στην διαδικασία CAM (Computer Aided Design) που θα ακολουθήσετε είναι να κατανοήσετε τους περιορισμούς που υπάρχουν απο τα ίδια τα CNC μηχανήματα αλλά και τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή. Αυτοί οι περιορισμοί , εφόσον κατανοηθούν, μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για την δημιουργία ενός επιπλέον,συνολικού πλαισίου, στον συνθετικό τρόπο σκέψης.